Mặt bằng căn hộ La Astoria

MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ LA ASTORIA

Mặt bằng tổng thể căn hộ La Astoria Quận 2

Mặt bằng tổng thể căn hộ La Astoria

mat-bang-1

Mặt bằng điển hình tầng 3 – 15

mat-bang-2

Mặt bằng điển hình tầng 16 – 27

can-ho-1

Mặt bằng căn hộ 55 m2

can-ho-2

Mặt bằng căn hộ 66 m2

can-ho-3

Mặt bằng căn hộ 82 m2

0908267961
Back to top